Portfolio > Portraits

Rosamund Morley Fragment with the Viola da Gamba
Rosamund Morley Fragment with the Viola da Gamba
Oil on linen
26 ¾ x 8 ½”
2006